1

Sklejarki przestrzenne

Dane techniczne

SKŁADARKO SKLEJARKA DO OPAKOWAŃ PRZESTRZENNYCH

TYP SKP – 100

Maksymalny format roboczy dla maszyny SKP 100 wynosi:
1300 x 1000 x 250
(1000 mm – szerokość, 1300 mm – długość)
Minimalny format możliwy do wykonania na maszynie to:
420 x 340 x 60