1

Inspekcja opakowań


Dane techniczne

Kontrola jakości oraz sortowanie


Wymagania i standardy jakościowe dla opakowań z kartonu mogą być różne, w zależności od ich przeznaczenia, nieustannie jednak są coraz bardziej rygorystyczne.

Gdy opakowania przeznaczone są dla farmaceutyków, drogich kosmetyków, niektórych środków spożywczych, papierosów lub innych produktów o wysokiej wartości, wymagania jakościowe są bardzo wysokie.


CHECKmaster – maszyna do inspekcji i sortowania – pozwala spełnić stawiane przed opakowaniami wymagania poprzez wszechstronną kontrolę ich jakości.


Rozwiązanie zostało opracowane w ramach projektu partnerskiego firm VisionExperts GmbH ( Niemcy ), Reprograf i Versor.


Integruje ono system 4000 CARTON firmy VisionExperts z urządzeniem Variomatic wyprodukowanym przez Versor.


CHECKmaster może wykrywać różne wady zarówno całych wykrojów, jak i w wyselekcjonowanych ich obszarach i jednocześnie odrzucić je z partii.
Wszystkie rodzaje wad druku, spójność kolorów, odcieni , małe wtrącenia w kartonie , dokładność wykończenia , jak też niektóre pozostałości procesu wykrawania i czyszczenia lub wady uszlachetniania foliami metalicznymi są niezawodnie wykrywane i mogą być stosowane jako kryteria wykluczenia .
Kompleksowe raporty umożliwiają zdefiniowanie odpowiednich kryteriów jakości, dopuszczalnych niewielkich usterek i błędów wykluczających.Po udanej premierze maszyny CHECKmaster, uczestnicy projektu postanowili dalej rozwijać odpowiednie technologie potrzebne do spełnienia wymogów kontroli realizowanej „in-line” bezpośrednio w składarko-sklejarkach.